Czy taka była historia ludzkości?
Dodane przez rick dnia 30-09-2012 22:14


Wszystkie drogi prowadzące dookoła prowadzą bardziej donikąd niż do właściwego celu(bo i tak trzeba później zawracać i często nadrabiać drogi), więc może należałoby zacząć po prostu od jakiegoś początku?
Więc jaki jest początek czyli geneza/historia (tutaj) ludzkości? - ta niżej przedstawiona to dość prawdopodobna(a być może nawet prawdziwa-ale cóż raczej kontrowersyjna) jej wersja (na razie lepszej brak) - możliwe pytania można zostawiać w komentarzach pod topikiem
A ta mitologia(czyli zbiór podań i przekazów) jest jakby trochę podobna do tej znanej ze Stargate...Gęstość/Cykl-----------------Data----------------------Era/Epoka---------------------Komentarz

2 gęstość:
*
10,000,000 przed Chrystusem(p.n.e.) Plioceńska Siły Stwórcze Prawa Jednego (Jedności) tworzą

"Starszą Rasę".*
705,000 (p.n.e.) Maldek(planeta) dociera do szczytu technologicznego 3.

Gęstości, zniszczenie planety.

Mieszkańcy zamknięci w sieci strachu z powodu

braku rozumienia istoty STO czynione przez działania

STS(służenie sobie).

Świadomość tym samym nieosiągalna.


*
650,000 (p.n.e.) Świadomość istot Maldeka uzdrowiona na skutek

intencji kompleksu pamięci społecznej.

*
500,000 (p.n.e.) Istoty Maldeka przekształcone w formę 2. Gęstości

na Ziemi (humanoid).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 gęstość:

*
74,868 (p.n.e.) Mu Początek doświadczania 3. gęstości; Ziemia poddana

stałej kwarantannie.
Zbiór(Zgromadzenie) 2. gęstości Starszej Rasy. Strażnicy

przenieśli Marsjan na Ziemię; Mars stał się niezamieszkały

dla 3. gęstości.

Zbiór paru istot Maldeka; większość poszła gdzie indziej.
Konfederacja przybywa, by wspierać (1. kontakt);

wyjaśniając pochodzenie Starszej Rasy jako "synów i córki

twórczej siły Prawa Jednego." Uczyniono rozgraniczenie

pomiędzy Starszą Rasą ("czystą rasą") a Marsjanami i

istotami Maldeka, by wyjaśnić główne różnice odnoszące

się do karmy (późniejsze rasy zniszczyły swe światy

- Mars i Maldek - dawna planeta między

marsem a jowiszem-obecnie pas asteroid).
*
69,743 (p.n.e.)
*
64,618 (p.n.e.)
*
59,492 (p.n.e.)
*
54,367 (p.n.e.) Konfederacja gwiezdna (2. kontakt) nawiązuje

połączenie - długi okres kontaktu ze społeczeństwem

Mu, by uczyć Prawa Jednego i przygotować na przybycie

istot z Deneba do sfery istnienia.
*
51,000 (p.n.e.) Zbiór istot 2. gęstości z Deneba, które później stają się

Rodowitymi Amerykanami. (Era słońca uniemożliwiła

planecie doświadczenia 3.gęstości).

*
49,242 (p.n.e.) Lemuriańska Początek doświadczenia 2. cyklu 3. gęstości.

*
44,116 (p.n.e.)

*
38,991 (p.n.e.) Istoty z Deneba inkarnują się w Chinach.

*
33,866 (p.n.e.) Starsza Rasa w Ameryce Południowej osiąga wielkie

wibracyjne wykształcenie w stronę miłości.

*
28,740 (p.n.e.) Proto-Atlantydzka Powstaje rolniczy konglomerat kompleksu społecznego

Atlantydów. Starsza Rasa może przejść do 4.gęstości

bez kompleksów społecznych, czy technologicznych.

*
23,614 (p.n.e.) Atlantydzka Początek końca cyklu doświadczenia 3. gęstości. 150.

ze Starszej Rasy może być zebranych do 4. gęstości;

wybierają pozostanie, by pomagać innym.

*
18,489 (p.n.e.) Wizyta Ra, lecz nie poczyniono kontaktu.

*
13,364 (p.n.e.) Atlantydzi uzyskali dostęp do Inteligentnej Nieskończoności

i pobierali wiedzę; nadużyli Inteligentnej Energii

wykorzystując ją w celach materialnych(zamiast

duchowych). Stali się zdolni stwarzać życie (automaty

wykonywały prace rolnicze) i odchylili się w stronę STS dla

materialnego luksusu.

*
11,205 (p.n.e.) Rozpoczęła się (budowa) Wielkiej Piramidy jako połączone przedsięwzięcie ludzko-Konfederacyjne.

*
9,000 (p.n.e.) Pierwsza Wojna Atlantydzka, 40% populacji doświadcza dezintegracji fizycznej. 1. kontakt

Konfederacji w Egipcie; napływ Atlantydów do Egiptu. Ra odwiedzają Egipt i ustanawia się w mitologi

Ra.

*
8,840 (p.n.e.) Druga Wojna Atlantydzka; zatonięcie kontynentu. Byty STO przemieszczają się do Tybetu, Turcji i

Peru.

*
5,500 (p.n.e.) Konfederacja odwiedza Południową Amerykę, znajduje degenerację Prawa Jednego i niewłaściwe

używanie piramid. Kontakt przerwano.

*
1000 (p.n.e.) 2. kontakt Konfederacji w Ameryce Południowej.


*
1 rok (n.e.) Chrześcijańska Jezus z Nazaretu, anonimowa istota Konfederacji z gęstości 4-7 inkarnuje na Ziemi

by podzielić się wibracją miłości 4. gęstości.

*
300 (n.e.) 2. kontakt Konfederacji w Egipcie.


*
1959 Dewey B. Larson publkuje Budowę Wszechświata Fizycznego, pierwszą

próbę naukowego poznania Prawa Jednego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 gęstość:
*
2012/13 Początek Ziemia przechodzi do 4. Gęstości.